wnaa dragon
 Welsh North American Association - Download eHymnal 

How to download files | How to use files | How to play | How to transfer to MP3 player
Download Hymn list

    eHymnal files copyright WNAA 2016, free for non-commercial use per CC BY-NC-SA 4.0
 
The WNAA eHymnal project was created to help those who may not be familiar with Welsh hymns learn to pronounce the 
Welsh words and sing their voice parts, and enjoy in full measure the great choral tradition of Welsh four-part singing.  
The hymns are those in Welsh and English Hymns and Anthems, published by the WNAA.

Each hymn in this collection has been broken down and contains a recording of:
 • the pronunciation of the Welsh hymn verses
 • the music for each individual voice part (Soprano, Alto, Tenor, Bass)
 • the music of the hymn tune with all four voices in full harmony
The eHymnal files are meant to accompany the National Gymanfa Ganu Hymnal. 
You will want to have a copy of this book at hand as you listen to the eHymnal recordings. (To order a copy click here)

The recordings in the eHymnal are MP3 files, which can be stored and played on your:
desktop computer,  laptop, tablet, smartphone and portable MP3 players (such as an iPod.)
There are so many variables with each device, if you have questions
email ehymnal@thewnaa.org  we will attempt to assist.


How to download files | How to use files | How to play | How to transfer to MP3 player


Click Individual Hymns Below to Download and Save to your Media Player
 
 Hymn #Titles Listed as in the Official WNGGA Hymnal  Welsh and English Hymns and Anthems
V Gweddi Yr Arglwydd (The Lords Prayer) not included here
VI
 Yr Hen Ganfed (Old Hundredth) not included here
VII America not included here
VIII  O Canada!
IX Star-Spangled Banner
X  Hen Wlad Fy Nhadau
001 Rachie  ~ I bob un sydd ffyddlon
002 Llan Baglan Cofio, f’enaid, gariad Iesu
003 Bryn Calfaria ~ Cymer, Iesu, fi fel ’r ydwyf
004 Rhosymedre Mae’r faner fawr ymlaen
005 JoannaO gariad! O gariad
006  Milwaukee ~At Un a wrendy weddi’r gwan
007  Pen yr Yrfa ~Pa le, pa fodd dechreuaf
008  Caersalem Dan dy fendith wrth ymadael
009  Gwylfa ~ Fel, fel yr wyf, ’nawr atat Ti
010 Maesgwyn ~ O fendigaid Geidwad
011 Ebenezer ~ Yn y dyfroedd mawr a’r tonnau
012 Godre'r Coed ~ ’Does neb on Ef, fy Iesu hardd
013  Penlan ~ Daeth eto fore Saboth
014  Diadem ~ Cyduned y nefolaidd gr
015 Babel ~ Bydd myrdd o ryfeddodau
016  Hyfrydol ~ Dyma babell y cyfarfod
017 Aberystwyth ~ Iesu, cyfaill f’enaid cu
018  Huddersfield ~ Duw mawr y rhyfeddodau maith!
019 Rhydygroes ~ Duw mawr y rhyfeddodau maith!
020  Moab ~ Ar lan Iorddonon ddofn
021  Tanymarian ~ O! am nerth i dreulio’m dyddiau
022 O Fy Iesu ~ O! fy Iesu bendigedig
023 Bryn Myrddin ~ Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb
024  Etifeddiaeth Plant Duw ~ Plant ydym eto dan ein hoed
025  Brwynog ~ Pob seraff, pob sant
026 Penpark ~ Ai am fy meiau i
027  Sandon ~ Oleuni mwyn, trwy dew gysgodau’r nef
028 In Memoriam ~ Mae rhyw fyrdd o ryfeddodau
029  Deemster ~ Mae’r gwaed a redodd ar y groes
030  Sanctus ~ Gln geriwbiaid a seraffiaid
031  Liverpool ~ Ni allodd angau du
032  Llangynog ~ Ogoneddus Graig yr Oesoedd
033 Cleveland ~ O gariad! O gariad mor rhad!
034  Diolch i Ti ~ Diolch i Ti yr hollalluog Dduw
035  Andalusia ~ O Dduw, O Dduw, O Dduw, rho im dy hedd
036 Yr Hyfryd Wlad ~ ’Rwy’n caru enw’r hyfryd wlad
037 Crugybar ~ Cawn esgyn o’r dyrys anialwch
038 Moriah ~ Marchog, Iesu, yn llwyddiannus
039 Rhad Ras ~ Llais hyfryd rhad ras sy’n gweiddi “Dihangfa”!
040  Cwm Rhondda ~ Arglwydd, arwain trwy’r anialwch
041  Y Delyn Aur ~ Dechreu canu, dechreu canmol
042 Groeswen ~ Arglwydd, clywaf sŵn cawodydd
043  Dies Irae ~ Dduw mawr! pa beth a welaf draw?
044 Llanfair ~ Y mae’r dyddiau’n dod i ben
045  Malvern ~ O! tyred, Arglwydd mawr
046  Pen y Bryn ~ Clodforwn Di Ir
047 Tre Salem Yn Eden, cofiaf hynny byth  
048 Aberteifi ~ Boed fy nghalon iti’n demel 
049  Nes i DreMor agos ambell waith
050  Hiraeth’Rwy’n edrych, dros y bryniau pell
051 Mount of Olives ~ Dyma Feibil annwyl Iesu 
052  Sirioldeb Yn fendith dyro im
053  Price I Galfaria trof fy wyneb
054 Arfon ~ Dal fi’n agos at yr Iesu 
055 Lledrod ~ Henffych i enw Iesu gwiw 
056 Llef O Iesu mawr! rho’th anian bur
057  Sarah Mae’r iachawdwriaeth rad
058 Cymod ~ Caed trefn i faddau pechod 
059 Blaen-y-Coed ~ Pwy sy’n dwyn y Brenin adref?
060  Blodwen ~  Er mor faith yw’r anial
061 Dim Ond Iesu Pwy sydd gyda’r wawr yn rhodio 
062  Mae D'Eisiau Di Bob AwrMae d’eisiau Di bob awr
063 Capel-y-Ddl Wele wrth y drws yn curo 
064 Trewen Mi wn fod fy Mhrynwr yn fyw 
065  I Sing as a Bird’Rwy’n canu fel cana’r aderyn
066  Calon Ln Nid wy’n gofyn bywyd moethus
067 Lausanne ~ Bugail Israel sydd ofalus 
068 Bydd Canu yn y Nefoedd ~ Bydd canu yn y nefoedd 
069 Cefn-Bedd Llewelyn ~ Anturiaf ymlaen 
070 Whitford ~ O! Iesu croeshoeliedig 
071 Y Milwr Bach ~ ’Rwyf innau’n filwr bychan 
072 Llanllyfni ~ Mae arnaf eisiau sl 
073 BuilthRhagluniaeth fawr y nef
074 Tyddyn Llwyn ~ Ti yr hwn wrandewi weddi 
075  BlaenwernDyma gariad fel y moroedd
076 Gwinllan ~ Pererin wyf mewn anial dir 
077  Crimond The Lord’s my Shepherd
078 Intercession ~ A welsoch chwi Ef? 
079 Hen Dderby ~ Yr Arglwydd a feddwl amdanaf 
080 Pennant ~ Arglwydd Iesu, arwain f’enaid 
081 Rheidol ~ Cofia’n gwlad, Benllywydd tirion 
082 Gnoll AvenueO! sancteiddia f’enaid Arglwydd 
083 Llangloffan ~ Cof am y cyfiawn Iesu 
084 Glanrhondda ~ Dwy aden colomen pe cawn 
085 Bangor ~ O, anfon Di yr Ysbryd Gln 
086 Rhondda ~ Nerthoedd y tragwyddol Ysbryd 
087  ArwelfaO! na byddai cariad Iesu
088 Nasareth ~ Dros bechadur buost farw 
089  Rhys Rho im yr hedd
090 Eirinwg ~ O! arwain fy enaid i’r dyfroedd 
091 Aberporth ~ Cul yw’r llwybyr imi gerdded
092 Pen Ucha ~ O! Arglwydd, cofia blant ein gwlad 
093 Rhyl ~ Wrth gofio’i riddfanu’n yr ardd 
094 Courage, Brother ~ Bydd yn wrol, paid llithro 
095 Llysfaen (Walk in the Light) ~ Dragwyddol Hollalluog Ir
096 Arglwydd, Dyma Fi (Gwahoddiad)Mi glywaf dyner lais
097 Capel Newydd ~ Daw miloedd ar ddarfod amdanynt 
098  PantyfedwenTydi a wnaeth y wyrth, O! Grist, Fab Duw
099 Pentalpha ~ ’Rwyf yma, Arglwydd, wrth Dy draed
100  Buddugoliaeth Yn Eden, cofiaf hynny byth
101 St. Elizabeth ~ O! am ysbryd i weddio
102 Wilkesbarre ~ Hosanna, Haleliwia (available soon)
103 Frances ~ Arglwydd, cymer f’einioes i 
104  Morte ChristePan welaf innau’r ryfedd groes
105 Bryniau Cassia ~ Ni fuasai gennyf obaith 
106  MawlganBendigedig fyddo’r Iesu
107  Cr CaersalemO! ganu bendigedig
108  Dring I Fyny Clywaf lais yn galw arnaf fi o’r nef
109 Hermon ~ Ar lan Iorddonen ddofn 
110  Tydi A Roddaist Tydi, a roddaist liw i’r wawr
111 Tyn am y Lan ~ Mae’r wawr yn torri, forwr 
112 Awn Ymlaen Dan Ganu (On We Go Still Singing) ~ Awn ymlaen dan ganu 
113 Ar Ei Ben Bo'r Goron (Crown Him) Mae carcharorion angau 
114 The Lily of the Valley (Lili y Dyffrynoedd) ~ Mi gefais gar yn Iesu 
115 My Redeemer (Fy Ngwaredwr) ~ Canaf fawl i fy Ngwaredwr
116 Awake! Arise! (Deffrowch! Codwch!)Deffrowch bob un i foli Duw
117 God Be with You ~ God be with you till we meet again
118 Dyddiau Dyn Sydd Fel Glaswelltyn ~ Dyddiau dyn sydd fel glaswelltyn

eHymnal MIDI Files

How to use eHymnal files

The Welsh words to the hymns are spoken by Nerys Jones, a native Welsh speaker from Llanfair Caereinion in mid-Wales, to help you learn to read and pronounce them.  She reads them slowly, at the same tempo as the individual voice parts.  

Though it may look a bit odd at first glance to the non-Welsh speaker, Welsh is actually much easier to learn to read and pronounce than English because the spelling is regular and almost entirely phonetic.  The Welsh alphabet and the sounds of the letters are given on the last page of the Welsh National Gymanfa Ganu (WNGGA) Hymnal, but the easiest way to learn is to follow along reading the words to the hymn as you listen to them being spoken.

 • All the music and voice files for a given hymn are contained in a zipped (compressed) folder; see the list of hymns. 
 • The music for each song is in five tracks, one containing the full four-voice choir and one for each of the four voices, soprano, alto, tenor, and bass.
 • Each verse is spoken in a separate track and, in some hymns with a chorus that is spoken separately as well.
How to Download eHymnl files onto your computer or laptop

Depending on your browser:

 • Click on the link to bring up a dialog box
 • Select SAVE and choose a location in your computer to download and save the compressed file. 
 • Unzip the file by either:  double-clicking on a Mac, or right-clicking followed by Extract All on a Windows PC. 
 • The result will be a folder that contains all the MP3 files for that hymn.
Example:
 • Select the file Rachie from the hymn list on this page,
 • download a compressed file called 001_Rachie.zip to your computer. 
 • When you decompress (unzip) this, you’ll find a folder called “001 Rachie”. 
 • Click on this folder to open it and you’ll find the following eight MP3 files:
            001 Rachie satb.mp3               music for all four voice parts (full SATB choir)
            001 Rachie sop.mp3                tune for the soprano voice part
            001 Rachie alt.mp3                  tune for the alto voice part
            001 Rachie ten.mp3                 tune for the tenor voice part
            001 Rachie bas.mp3                tune for the bass voice part
            001 Rachie verse1.mp3           the words in Welsh for verse 1
            001 Rachie verse2.mp3           the words in Welsh for verse 2
            001 Rachie chorus.mp3           the words in Welsh for the chorus
(Note: you may or may not see the extension “.mp3” at the end of each filename, depending on the settings in your file management program).
 • The full choir or SATB track has the voices in full harmony, spread across stereo space with sopranos far left, then the altos, the tenors, and finally the basses far right, played by a synthesized string quartet.
 • This track is played at normal speed as you might hear it at a cymanfa (though different directors will choose their own tempo, of course).
 • The other tracks, the four individual voice parts and the spoken words, are at 3/4 speed to make it easier to pick up the tunes and pronunciation of the words.

Play the files by double clicking on:
 • the default media player on your computer, such as Window Media Player, or another media player.
 • VLC Media Player (www.videolan.org) is a free player with versions for many platforms: Windows, Apple, Android, Linux, and many more.

Transfer MP3 files to a tablet, smart phone or MP3 player.
Track filenames may not be displayed as shown above but rather the MP3 track data, which will look something like this:
            Album:            001 Rachie
            Artist:              Welsh Hymn Practice
            Genre:             Other
            Track 1:           001 SATB
            Track 2:           001 Soprano
            Track 3:           001 Alto
            Track 4:           001 Tenor
            Track 5:           001 Bass
            Track 6:           001 Verse 1
            Track 7:           001 Verse 2
            Track 8:           001 Chorus
Note: The “Album” name is the number and name of the hymn.  Individual tracks give the hymn number and the contents of the track, and not the  hymn name, as the display on many MP3 players is rather short.

    eHymnal files copyright WNAA 2016, free for non-commercial use per CC BY-NC-SA 4.0
The Welsh North American Association strives to preserve, develop and promote our Welsh cultural heritage and traditions,
including the Welsh National Gymanfa Ganu, and to do all things necessary and appropriate to accomplish these goals.

The WNAA and the NAFOW are run and coordinated by dedicated volunteers who donate their time and travel expenses. Aside from the WNAA International Headquarters office staff, WNAA board members and NAFOW volunteers are not monetarily compensated. WNAA is a registered 501(c)(3) not-for-profit corporation. 

 
WNAA 2018     For assistance contact ihq@theWNAA.org   /    For website issues web_info@theWNAA.org